Det er per 27.03.23 - 13 stk på ventelista

Det er for tiden 1 ledige fastplasser

Trykk på venteliste skjemaet under for å sette deg på venteliste for fast plass!

De som har fast plass kan sette seg på bytte lista ved å bruke Bytte liste skjemaet under.

 

Alle som nå står på ventelisten har sagt nei til fastplass i 2023, så setter en seg på venteliste nå, kan en få fastplass med engang.

Kart over Solstrand

nb_NONorwegian