IMG_1902

There is currently free permanent campsites

Det er per 09.06.20 - stk på ventelista

+ 10 stykker som har sagt nei i 2020 men blir plassert bakerst på lista fra 01.01.21

Trykk på venteliste skjeamet under for å sette deg på venteliste for fastplass!

De som har fastplass kan sette seg på byttelista ved å bruke Bytteliste skjemaet under.

Kart over Solstrand