IMG_1902

Det er per 24.02.23 - 18 people on the waiting list

There is currently 3 free whole year camping

Trykk på venteliste skjemaet under for å sette deg på venteliste for fast plass!

De som har fast plass kan sette seg på bytte lista ved å bruke Bytte liste skjemaet under.

9 har sagt nei til fastplass i 2023, så setter en seg på venteliste nå, kommer en høyt opp på listen!

Map over Solstrand