Program denne uken:

Tirsdag:
Kl. 19.00 Møte – Haakon Martinsen taler/Ingvar og Camilla Hemnes leder lovsangen.
Salg av pizza etter møtet 
Kl. 22.00 Ungdomssamling

Onsdag:
Kl. 10.30 Barnemøte i møtesalen / bibeltime i peisestuen.
Kl. 14.30. Aktiviteter Møt ved hoppeputa
Kl. 16.00 Fotball / Volleyball
Kl. 19.00 Møte – Haakon Martinsen taler/Ingvar og Camilla Hemnes leder lovsangen.
Salg av grillmat etter møtet
Kl. 22.00 Ungdomssamling

Torsdag:
Kl. 10.30 Barnemøte i møtesalen / bibeltime i peisestuen. 
Kl. 14.30. Aktiviteter Møt ved hoppeputa
Kl. 16.00 Fotball / Volleyball
Kl. 19.00 Møte – Haakon Martinsen taler/Ingvar og Camilla Hemnes leder lovsangen.
Salg av pizza etter møtet
Kl. 22.00 Ungdomssamling

Fredag:
Kl. 10.30 Barnemøte i møtesalen / bibeltime i peisestuen.
Kl. 14.30. Aktiviteter Møt ved hoppeputa
Kl. 16.00 Fotball / Volleyball
Kl. 19.00 Møte – Haakon Martinsen taler/Ingvar og Camilla Hemnes leder lovsangen. 
Salg av grillmat etter møtet
Kl. 22.00 Ungdomssamling

Lørdag:
Kl. 10.30 Barnemøte i møtesalen / bibeltime i peisestuen.
Kl. 14.30. Aktiviteter Møt ved hoppeputa
Kl. 16.00 Fotball / Volleyball
Kl. 19.00 Møte – Haakon Martinsen taler/Ingvar og Camilla Hemnes leder lovsangen.
Salg av pizza etter møtet
Kl. 22.00 Ungdomssamling

Søndag:
Kl. 11.00 Familiemøte med brødsbrytelse.

Familieleir 3
Tirsdag 24. juli – Søndag 29. juli

Leirsjefer: Hanne og Leif Frode Svendsen

Taler: Haakon Martinsen
Barnearbeider: Gjertrud Fagerland

Ungdom: Christian Lassesen
Lovsangsledere: Camilla og Ingvar Hemnes.

 

Haakon Martinsen
Gjertrud Fagerland
Ingvar Hemnes