Familieuke 1 | 8.-11. juli 2021

Tormod og Margritt Bakkevold med team (Taler og lovsangsleder)

I familieuke 1 er vi så heldige å ha fått med oss Tormod Bakkevold som taler og Margritt Bakkevold med team som skal lede lovsangen gjennom uka. 

Fortell litt om dere selv.
Vi bor i Søgne og driver misjon i Europa på steder hvor det er få kristne. Vi hjelper med oppstart av menigheter og styrker eksisterende menigheter. Tormod er en forkynner som gjør Guds Ord forståelig og mulig å leve etter i hverdagen. Han er også forfatter og har blant annet skrevet to andaktsbøker. Margritt er lovsangsleder og har ledet lovsang her hjemme i Norge og på misjonsturer i Europa. 

Hva brenner dere for?
Vi brenner for å vinne nye for Jesus og bevare dem gjennom menigheter og personlig oppfølging. 

Hva ser dere fram til ved familieuke på Solstrand?
Vi ser fram til å være sammen som familie og lede lovsang og dele gode og inspirerende Ord fra Bibelen. 

Del et oppmuntrende ord, bibelvers eller lignende.
Romerne 1.16–17: For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. 

 

Thomas Norum (Lydtekniker)

I familieuke 1 er vi så heldige å få med oss Thomas Norum som lydtekniker.

Fortell litt om deg selv.
Jeg kommer fra Vigeland og går på skole og jobber. Jeg er også lydtekniker litt rundt forbi i forskjellige menigheter. 

Hva brenner du for?
Jeg brenner for god lyd.

Hva ser du fram til ved familieuke på Solstrand?
Jeg ser fram til møtene.

Ellen Mari Høiland og Aurora Salminen (Barnearbeidere)

(Vertskap)

(Ungdomsarbeidere)