Om oss


Foretaksnavn / Juridisk navn: Solstrand Camping SA
Organisasjonsnummer: 970 085 645
Adresse: Tjømsveien 319, 4520 Lindesnes
Epost: dfef.solstrand@gmail.com
Telefonnummer: 91618148

Vedtektsfestet formål:
Til enhver tid være knyttet til De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Foretaket har som hovedformål å eie og drive leirsted som stilles til disposisjon for andelshaverne til kristen virksomhet, så som leirvirksomhet, bibelcamping, arrangement av stevner m.v. Så langt det ikke går på bekostning av hovedformålet, kan campingområdet og lokaliteter for øvrig benyttes til utleie og inntektsbringene aktiviteter, som kan bygge opp under foretakets muligheter til å oppfylle hovedformålet. Foretaket har ikke økonomisk vinning for andelshaverne som formål. Virksomheten skal til enhver tid være knyttet til De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge.

Info om Solstrand:
Solstrand Camping eies av 18 selvstendige menigheter fra De Frie Evangeliske Forsamlinger på Sør/Vestlandet. 

Vi arrangerer barneleirer, tenåringsleirer, familieuker og «Vi over 60» leirer hver sommer. I tillegg til dette så leier vi ut stedet til menighetsweekender, konferanser og lignende. Vi har også utleie av boenheter og drop-in camping hele året. Vi har 56 faste campingplasser og ca 40 drop in plasser. 

Stedet har i over 50 år vært drevet som leirsted og bibelcamping, og er nå bygd ut til et moderne ferie- og konferansesenter.

Plassen er etter hvert blitt bygd godt ut og opprustet, og vi ønsker alle hjertelig velkommen til en rusfri og trygg campingplass for hele familien.

Solstrand ligger ved sjøen, ved utløpet av Audna-elva, et av Nord-Europas få elveløp som ennå ikke er utbygd. Etter omfattende tiltak er det igjen godt laksefiske i elva og strandområdet er fredet, har en unik fauna og et rikt fugleliv. Til nå er 24 arter våtmarksfugl observert.

nb_NONorwegian