Om Solstrand


Solstrand Camping SA eies av 20 menigheter fra De Frie Evangeliske forsamlinger på Sør/Vestlandet.

Stedet har i over 40 år vært drevet som leirsted og bibelcamping, og er nå bygd ut til et moderne ferie og konferansesenter. I tillegg til leirer og bibelcamping er plassen åpen for vanlig camping i tiden 1. mai til 31. august.

Plassen er etter hvert blitt bygd godt ut og opprustet, og vi ønsker alle hjertelig velkommen til en rusfri og trygg familie -campingplass.

Utenom leirsesongen leier vi ut til menighetsweekender, selskaper og konferanser/ seminarer.

Solstrand ligger ved sjøen, ved utløpet av Audna-elva, et av Nord-Europa`s få elveløp som ennå ikke er utbygd. Etter omfattende tiltak er det igjen godt laksefiske i elva.

Strandområdet er fredet og har en unik fauna og et rikt fugleliv. Til nå er 24 arter våtmarksfugl observert.