Solstrand Camping SA eies av 19 menigheter fra De Frie Evangeliske Forsamlinger på Sør/Vestlandet.

I tillegg til leirer og bibelcamping, er plassen åpen for vanlig camping hele året. (Ta kontakt på forhånd på 91618148, utenfor sesongen)

Stedet har i over 40 år vært drevet som leirsted og bibelcamping, og er nå bygd ut til et moderne ferie- og konferansesenter.
Plassen er etter hvert blitt bygd godt ut og opprustet, og vi ønsker alle hjertelig velkommen til en rusfri og trygg campingplass for hele familien.

Utenom leirsesongen leier vi ut til menighetsweekender, selskaper og konferanser/ seminarer.

Solstrand ligger ved sjøen, ved utløpet av Audna-elva, et av Nord-Europas få elveløp som ennå ikke er utbygd. Etter omfattende tiltak er det igjen godt laksefiske i elva og strandområdet er fredet, har en unik fauna og et rikt fugleliv.
Til nå er 24 arter våtmarksfugl observert.