Styret

LEDER
Grete Christ Huru

NESTLEDER
Arvid Jonassen

STYREMEDLEMMER
Audhill Naglestad
Harry Løland
Gunnar Gulli
Steinar Eskedal
Olav Johannes Stray

VARAMEDLEMMER
Tore Sandøy
Tove Bjørnsen